Chuyên mục: TIN TỨC DỰ ÁN

Đào tạo SEO Seva Việt Nam

Thuật Ngữ ARTICLE

Article là gì? Article là một thuật ngữ ám chỉ bài viết đơn lẻ trên một blog hoặc website. Ví dụ bạn đang đọc bài viết của tôi về “Thuật ngữ trong SEO/SEM” thì đây …
Đào tạo SEO Seva

Thuật ngữ Audience segmentation

Audience segmentation là gì? Audience segmentation nghĩa là phân khúc người dùng. Việc phân khúc người dùng bạn có thể dựa trên kinh nghiệm của mình hoặc các công cụ hỗ trợ phân tích Website …